Prefab Seniorenwoningen van Smile by Ferlem

Smile™ Senioren- & zorgwoning

20 september 2021

Smile™-woningen zijn levensloopbestendig, aan te passen op de behoeften die bij een bepaalde levensfase of leeftijd hoort. Onze woningen zijn erop ontworpen om je zo lang mogelijk comfortabel te laten wonen en genieten.

Jouw huis veilig en comfortabel

In tijden waar de overheid thuis wonen stimuleert, maar thuiszorg schaars is, is het van groot belang dat het huis aangepast kan worden aan de behoeften van ouderen. Deels door de woning bijvoorbeeld gelijkvloers te maken, anderzijds door slimme domotica die het huis veilig en comfortabel houdt. Je kunt zo altijd op dezelfde plek blijven wonen en de sociale band met de buurt blijft.

  • Gezonder leven door een gezond, hygiënisch leefklimaat
  • Comfortabel warm te houden, zonder hoge stookkosten
  • Gelijkvloerse bouw voor gemak en veiligheid
  • Domotica maakt e-zorg mogelijk